Sunday, January 08, 2006

Sabtu, 14 Januari 2006, Acara Dimulai Jam 10 sd Selesai

Alhamdulillah, ternyata acarana teu mengalami perubahan
jadwal.
Solana bilih anu tiasa dongkap jadi teu tiasa, mun tanggalna
robah mah.
Ieu khabar setelah abdi nelpon ka Jatiwangi (pa Suhendi).

Abdi insya Allah bakal tos aya di SMA Jatiwangi jam 9-an.

Aceng ti 301, sanes kopasus, :D, tos siap oge.

Sutraman anu di Jatiwangi tos siap.

Adi sareung anu ti Bandung oge alumni anu masih mahasiswa,
diantosan.

Laporan beasiswa kanggo dalapan siswa tos disiapkeun ku
pihak sakola.

Tema anu dibawa ku Aceng anu ti 301, mungkin mengenai
dunia keprajuritan, tapi bisa sambil kuliah oge.

Mun abdi, masih sakitar komik mungkin plus penerbitan komik
indie. Insya Allah bakal menawarkan kanggo siswa siswi anu
seneng gambar, karyana tiasa diterbtkeun ku abdi secara indie,
pake label penerbitan komik indie, namina "Pragat Comic"
Ayeuna website: http://www.pragatcomic.com masih nuju
dibangun, Insya Allah di-launchng bulan Maret.

Terus temen-temen mahasiswa, bakal membagi pengalamana
di seputar kampus tentuna.


Pokona mah ditunggu kasadayana, pikeun ngaramekeun acara
sataun sakali ieu.

Doorprize saayana ti abdi tos disiapkeun.
sakeudik tapi lumayan, gitu loh.

nuhun


ahmadzeni

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?