Sunday, December 18, 2005

Pembicara : Aceng - KOPASUS (buat Acara Januari 2006 SMAN Jatiwangi)

To: tos-ka-jatiwangi@yahoogroups.com
From: "text pict"
Date: Sun, 18 Dec 2005 23:03:24 -0800 (PST)
Subject: [tos-ka-jatiwangi] Pembicara : Aceng - KOPASUS (buat Acara Januari 2006 SMAN Jatiwangi)

Setelah seminggu lewat...

Tawaran kanggo jadi pembicara, di acara SMAN
Jatiwangi....
Alhamdulilah tos aya anu nyanggeuman.

Mokhamad Aceng. SH, S.IP

Ieu teh rerencangan sakelasan raka abdi, lulusan SMAN
Jatiwangi tahun 1993.
Ayeuna tugas di Kompi Senapan, Cimalaka-Sumedang.
Undangana via SMS, :D...
Teras bade nyandak rerencangana, anu beda profesi,
cenah mah.

Kang Dadang Salisk sareung kang Iiq tos konfirmasi teu
tiasa...
Ceu Noer Ayu masih Bingungeun jigana mah, :D...

Ari kang Azo, ceu Ida Marisa, sareung kang Ndang teu
acan aya jawaban via email.
Anu sanesna ge teu acan aya anu ngacung, :D

Anu dibutuhkan, nya sekitar 3 pembicara dunia kerja...
Jadi sekitar satu atau dua pembicara deui...

Selain diakhiran ku info sekitar dunia kampus, anu
bakal dibawakeun ku Adi sareung teman mahasiswa.


Teras, mengenai besiswa SPP...
SPP di jatiwangi masih Rp 35.000,-
Ditambah uang OSIS Rp. 5000,-
Jadi persiswana sekitar Rp 40.000,-

Insya Allah bakal diberikan pas acara 14 Januari 2006.
Kanggo 8 siswa, nya Ceng? Insya Allah

ok, sakitu heula, infona....

Ayo saha anu bade ngiringan berjuang?

Ditunggu pisan.

Nuhun

ahmadzeni

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?